top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Palun loe käesolevad privaatsustingimused hoolega läbi enne, kui asud kasutama Veebipoodi, Veebipoe funktsioone või Teenust. Käesolevad Privaatsustingimused on Kliendi ja Blacbird Outlet OÜ (edaspidi Veebipood) vahelise Lepingu ning Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED 
1.Klient annab veebipoes andmeid sisestades, ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) järgnevatel viisidel: 
* Ainult nii palju, kui on vajalik Tarbija poolt soovitud teenuse pakkumiseks ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks 
* Uudiskirjaga liitumisel. 
2. Kliendil on õigus küsida tema kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda Veebipoel parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist. Saamaks juurdepääsu oma andmetele, palume meiega ühendust võtta aadressil info@blackbird.ee.
3.Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Teatud isikuandmed võivad kehtivate seaduste kohaselt jääda Veebipoe kirjetesse ja arhiividesse piiratud ajaks alles, kuid Veebipood ei kasuta neid andmeid ärilistel eesmärkidel. 
4. Veebipood ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole. 
5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs. 

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?
1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
2. Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja firmale The Braintree EMEA.
3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

4.Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

5.Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 
6. Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemisel toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

7. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 
8. Vastuvõtjad, kellele Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

UUDISKIRI

1. Uudiskirja eesmärk on informeerida Blackbird Outlet OÜ tegevusest ja toodetest kliente, kellel  on selle vastu huvi. Uudiskirja saamine annab kliendile eeliseid, nt soodustused, uudised, unikaalsed pakkumised.

2. Uudiskirja saavad ainult selleks nõusoleku andnud inimesed. Nõusolekud oleme saanud läbi meie veebilehe, kui klient on oma e-posti spetsiaalsesse lahtrisse sisestanud.

3. Uudiskirjaga liitunute  e-posti aadressi kasutame e-kirja teel reklaamteadete edastamiseks.
4. Uudiskirjas olevatele linkidele klikkimine annab meile infot, milliste toodete vastu on klient huvi tundnud. Kogutud infot me ei kasuta isikustatult, vaid üldise turundustegevuse planeerimiseks, nt grupiti vastavaid kaupu soetanud klientidele pakkumiste tegemiseks.
5.  Uudiskirjast saab alati loobuda. Selleks tuleb klikkida kirjas olevale lingile või meile saata kiri info@blackbird.ee


TURVALISUS JA ANDMETE LIGIPÄÄS
1. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 
2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 
3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

4. Isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 
5. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. 

 

KÜPSISED
Veebipood www.blackbird.ee kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

Veebipoe www.blackbird.ee küpsised
Veebipood kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
- kasutaja kohta Google Analytics vahendite abil andmete kogumiseks
- korduvkülastajale soovituste kuvamiseks
- sisselogitud kasutaja tuvastamiseks, anonüümne kasutaja ei saa seda küpsist
- kasutaja valitud võrreldavate toodete loendi salvestamiseks järgmise seansi jaoks

Veebipood kasutab järgnevat liiki küpsiseid:
1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. 

2. Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

3. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

SÄILITAMINE

1.Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

2.Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. 
3.Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@blackbird.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem, kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel 
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). 
Kui Klient ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

bottom of page